Бизнес төлөвлөгөөний хөгжлийн үе шат, бизнес төлөвлөгөөг хэрхэн зөв боловсруулах болонхудалдааны ажилтнуудыг хэрхэн бэлтгэж борлуулалтын шилдэг баг болгох тухай сургалтыг Мизорн багийн гишүүд болох Б.Манлай, Д.Анударь нар явуулж эхэллээ.

Сургалт 1 сарын хугацаатай үргэлжлэх ба нээлттэй явагдах тул сонирхсон аль ч хэлтсийн багийн гишүүн сургалтанд оролцож сэдвийн талаар нээлттэй хэлэлцүүлэгт оролцох боломжтой юм.