Мизорн компанийн байгууллагын хүний нөөцийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой оффисын байрны шинэчлэлийг Next Nature Design interior design ийн компаниар гүйцэтгүүлэхээр боллоо.

Багийн гишүүд тухтай байна гэдэг үр бүтээлтэй ажиллах бас нэгэн шалтгаан.