Төрийн Мэдээлэл програм таны гарт очиход бэлэн боллоо

УИХ-ын Тамгын газраас УИХ-ын албан мэдээ, мэдээллийн "Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийг долоо хоног бүр [...]